ВЕРЕСЕНЬ 2024
КИЇВ, ВЦ АККО Інт.
Замовити стенд Замовити квиток
Замовити стенд Замовити квиток
ВЕРЕСЕНЬ 2024
КИЇВ, ВЦ АККО Інт.

Реформа галузі не призведе до приватизації лісів – Держлісагентство

В липні цього року експерти опублікували дослідження щодо можливих сценаріїв реформування лісової галузі. Одним з найбільш імовірних варіантів було названо створення державної компанії «Ліси України». Відповідаючи на запитання ЗМІ та громадськості, Держлісагентство днями пояснило, що створення єдиної компанії не передбачає передачі лісів у приватну власність. Зокрема, відомство нагадує, що лісогосподарські підприємства були внесені до переліку таких, що не підлягають приватизації.

Згідно абзацу третього частини другої статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», приватизації не підлягають надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об’єктами права власності Українського народу.

У Лісовому кодексі України, частині другій статті 1, визначається, що ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Відповідно до статті 6 лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

Згідно з частиною першою статті 7 ліси, які знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності Українського народу. Третьою частиною цієї статті передбачено, що ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності.

Статтею 12 визначено механізми набуття права приватної власності на ліси:
– громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів. Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом;
– громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси, створені ними на набутих у власність у встановленому порядку земельних ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без обмеження їх площі;
– ліси, створені громадянами та юридичними особами на земельних ділянках, що належать їм на праві власності, перебувають у приватній власності цих громадян і юридичних осіб.

Частиною другою статті 16 визначено, що ліси на землях державної та комунальної власності, спеціалізовані лісогосподарські підприємства не є об’єктами державно-приватного партнерства згідно із Законом України «Про державно-приватне партнерство», зокрема об’єктами концесії згідно із Законом України «Про концесію».

Крім того, 30 березня 2021 року Верховною Радою України прийнято у першому читанні законопроект 4020 «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», у додатку п’ятому до якого зазначено перелік державних підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства, які не підлягають приватизації.

Детальніше: forest.gov.ua

ВСІ НОВИНИ